Edytor ze strony coollogo.com Zawiera on gotowe projekty napisów umieszczonych na kolorowych tłach. Pozwala na tworzenie napisów dzielonych na linie i nie ma ograniczen co do długosci tekstu. Pokażę, jak przy użyciu ww. edytora, zaprojektować koszulkę z napisem LEON ZAWODOWIEC.

Po otwarciu strony coollogo.com pojawi się galeria przykładowych projektów. Wybieramy projekt z napisem "Happy birthday"

Galeria projektów
Galeria projektów

Po kliknięciu w wybrany projekt pojawia się formularz edycyjny. W pierwszej kolejności w polu "Text" wpisuję "LEON zawodowiec" dzieląc tekst na dwie linie.

Formularz edycyjny
Formularz edycyjny

Właściwie, to juz wszystko, co chciałbym w moim projekcie. Zwróćmy jednak uwagę na okienko z parametrami, które znajduje sie po lewej stronie. Pozwoli nam ono wybrać format pliku, który pobierzemy. Ustawmy na "JPG". Pozwala nam ono również na określenie wielkości pliku. Zalecam powiększyć rozmiar pliku, tak aby szerokość wyniosła 1000px. Jest to najlepszy rozmiar, jaki powinien mieć plik, który przekażemy do nadrukowania na koszulce. Zmiana szerokości i wysokości napisu spowoduje konieczność zwiększenia czcionki, którą dokonuje się w polu "SIZE". Po uzyskaniu odpowiednio dużej wersji napisu przyciskamy "DONE".

Okienko z parametrami
Okienko z parametrami

W odpowiedzi otrzymujemy okienko z napisem "Download".

Okienko z przyciskiem pobrania pliku
Okienko z przyciskiem pobrania pliku

Po przyciśnięciu "Download" następuje przesłanie projektu na nasz komputer. W efekcie powstał poniższy projekt.

Projekt napisu na koszulkę - LEON zawodowiec
Projekt napisu na koszulkę - LEON zawodowiec

Koszulka z nadrukowanym napisem mogłaby wyglądać tak:

Koszulka z własnym napisem
Koszulka z własnym napisem